Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 05.01.2023 z dnia 05.01.2023 dotyczącego wyboru ofert cenowych ma sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych.

Zamawiający dokonał oceny ofert, które do dnia 18.01.2023 do godz. 9:00 wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie i wybrał Wykonawców. Szczegóły wyboru w załączeniu. z wybranymi Wykonawcami skontaktujemy się w celu podpisania umowy.

 

Załącznik:


Skip to content