Wyniki postępowania nr 15/HOSTEL/SNR/0003/20/BK Z DNIA 13.12.2021

Wyniki postępowania nr 15/HOSTEL/SNR/0003/20/BK Z DNIA 13.12.2021 na wybór dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby uczestników projektu realizowanego w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

Załącznik:


Skip to content