Otwarcie Domu Polsko-Ukraińskiego

Od początku wojennych działań na Ukrainie i pojawieniu się pierwszych uchodźców w Polsce tj. 28. lutego 2022 roku Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” aktywnie włączyło się z pomocą dla osób pochodzenia ukraińskiego.

Pierwsza nasza pomoc koncentrowała się na przyjęciu rodzin z Ukrainy do mieszkań całodobowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Kolejnym krokiem było aktywne towarzyszenie psychologów w dużych skupiskach dla uchodźców takich jak Leśny Dworek w Cisowie (około 50 osób), przygotowanie darów oraz zorganizowanie wielu transportów dla ludności Lwowa. Dary dla Lwowa były wymierną pomocą w kierunku zaopatrzenia potrzebującej ludności w środki medyczne, opatrunkowe, środki higieny osobistej i artykuły
spożywcze. Dzięki obecności w naszych strukturach Klubów „Wolna Strefa” mogliśmy zapewnić opiekę i integrację dla matek z dziećmi, a także seniorów, którzy nie mówią w języku polskim. Troską objęliśmy również osoby niepełnosprawne, które mogą korzystać z bogatej oferty Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kolejną inspiracją pomocy był udział w konkursie „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizującego dla cudzoziemców na lata 2022 – 2023” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Beneficjentami projektu realizowanego przez Stowarzyszanie „Nadzieja Rodzinie” będzie co najmniej 120 osób w celu integracji społecznej i zawodowej. W ramach wsparcia odbywają się warsztaty zawodowe takie jak: handlowo – administracyjne, opieki nad dziećmi, opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Uczestnicy oprócz świadczeń integracyjnych mają naukę języka polskiego i wsparcie psychologa oraz szeroki wachlarz działań aktywności społecznych i kulturowych nacechowanych integracją w otoczeniu zawodowym i osobistym.

Dzięki częstym spotkaniom z beneficjentami projektu zostaliśmy zainspirowani ideą powstania miejsca integracji, które pozwoliłoby zapomnieć o ciężkich czasach wojny. Powstała koncepcja stworzenia Domu Polsko – Ukraińskiego. Scenariusz działania dyktuje samo życie uchodźców, którzy muszą się zmagać z nowymi wyzwaniami. Finansowanie tego przedsięwzięcia obecnie jest z środków własnych, lecz wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach pragniemy aplikować do projektów z zakresu tego działania. Wspólne działanie zapewni bogatszą ofertę.

Strona Domu Polsko-Ukraińskiego: dpu.org.pl


Skip to content