Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/POWR/UJK/SNR/2022/BK z dnia 13.10.2022 dotyczącego wyboru wykonawcy usług psychologicznych.

Zamawiający dokonał oceny ofert, które do dnia 24.10.2022 r. do godz. 7.00 wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie i wybrał wykonawcę, który otrzymał największą liczbę punktów. Szczegółowe Informacje w załączniku.
Załącznik:

Skip to content