Nowy samochód do przewozu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 9 września 2022 roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu na potrzeby przewozu Uczestników prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Środowiskowego Domu Samopomocy typu B/C, znajdującego się przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach. Pojazd został dofinansowany z środków PFRONu, którego Świętokrzyski Oddział reprezentował p.o. Dyrektora – Pan Andrzej Michalski.

Otrzymany bus został poświęcony przez Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – ks. dr-a Andrzeja Drapałę. Bus stanowił będzie wsparcie dla osób w podeszłym wieku, które borykają się z następstwami choroby i niepełnosprawności. Możliwość dojazdu do Placówki jest dla wielu z nich jedyną opcją na aktywne spędzanie dnia, pomimo ograniczeń. Transport do Środowiskowego Domu jest pierwszym krokiem do niwelowania poczucia osamotnienia i smutku, zmierzającym zarazem do poczucia „bycia potrzebnym i ważnym” w społeczeństwie.

W gronie zaproszonych gości oraz Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy podjęto konwersacje dotyczące potrzeby i znaczenia tego typu rozwiązań w codziennym wsparciu osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Kielce. Miła atmosfera towarzyszyła wszystkim Uczestnikom wydarzenia, pozwalając na integrację osób odpowiedzialnych za rozwiązania pomocowe na terenie miasta z beneficjentami niniejszych usług.


Skip to content