Zakończenie projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Z dniem 30.06.2022 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zakończyła realizację projektu pn. „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Beneficjent  zapewnia funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki medycznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 14 miejsc.


Skip to content