Zakończenie projektu „Mówimy Nie! Niesamodzielności”

Z dniem 31.05.2022 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zakończyła realizację projektu pn. „Mówimy Nie! Niesamodzielności”. Beneficjent jest gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 60 miejsc.


Skip to content