Wyniki do zapytania ofertowego nr 2/RPO/HOSTEL/SNR/2022/BK z dnia 28.03.2022 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPO/HOSTEL/SNR/2022/BK z dnia 28.03.2022 r. na dostawę materiałów dotyczących bieżącego pobytu uczestników projektu w hostelu w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Zamawiający dokonał oceny ofert według kryteriów podanych w ogłoszeniu i wybrał ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w obu zadaniach. Szczegóły w załączniku do wyników.

 

Załącznik:


Skip to content