Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 1/RPO/PAR1/SNR/2022 z dnia 08.03.2022 r.

Wyniki postępowania do:
Zapytania ofertowego nr 1/RPO/PAR1/SNR/2022 z dnia 08.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu
„Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”.

Załącznik:


Skip to content