Wyniki do zapytania ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r.

Zamawiający dokonał wyboru oferty w postępowaniu nr  2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK , która wpłynęła do dnia 14.03.2022 r. do godz. 9 00.

 

Załącznik:


Skip to content