Wyniki do zapytania ofertowego nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r.

Zamawiający dokonał wyboru oferty w postępowaniu nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK, która wpłynęła do dnia 04.03.2022 r. do godz. 900.

 

Załączniki:


Skip to content