Wybór Wykonawcy według zapytania ofertowego nr 1/RPO/HOSTEL/SNR/2022/BK z dnia 19.01.2022 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/RPO/HOSTEL/SNR/2022/BK z dnia 19.01.2022 r. w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęły dwie oferty.  Oferty spełniły wymagane kryteria. Wybrana została oferta Wykonawcy, która otrzymała  największą ilość punktów. Z wybranym Wykonawcą skontaktujemy się w celu podpisania umowy.

Informacja o wybranym Wykonawcy w załączniku.

Załączniki:


Skip to content