Zapytania ofertowe nr 1/RPO/HOSTEL/SNR/2022/BK z dn. 19.01.2022 r.

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” ogłasza postępowanie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansa na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Szczegóły dotyczące zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:


Skip to content