Wyniki do zapytania ofertowego nr 13/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 05.01.2022 r.

Zamawiający dokonał wyboru ofert, w postępowaniu nr 13/HOSTEL/SNR/0003/20/BK, które wpłynęły do dnia 18.01.2022 r. do godz. 9 00.

 

Załączniki:


Skip to content