Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/UJK/SNR/2022/BK z dn. 05.01.2022 r.

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” ogłasza postępowanie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Szczegóły dotyczące zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik:


Skip to content