Wyniki do zapytania ofertowego nr 12/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.12.2021 r.

Wyniki do zapytania ofertowego nr 12/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.12.2021 r.

Zamawiający dokonał wyboru ofert, w postępowaniu nr 12/HOSTEL/SNR/0003/20/BK, które wpłynęły do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9 00.

 

Załącznik:


Skip to content