Wyniki do postępowania 3/RPO/HOSTEL/SNR/2021/BK z dnia 16.12.2021

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawców, którzy do dnia 29.12.2021 r do godz. 9:00 złożyli oferty w ramach postępowania nr 3/RPO/HOSTEL/SNR/2021/BK z dnia 16.12.2021 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załącznik:


Skip to content