Aktualne oferty pracy

Samodzielna Księgowa/Księgowy

Wymagania

 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • znajomość przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • SODIR, PFRON, ulgi
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników innych komórek organizacyjnych jednostki.
 • prowadzenie i administracja dokumentacji kadrowo-płacowej
 • naliczanie wynagrodzeń
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • mile widziana znajomość problematyki osób niepełnosprawnych
 • znajomość programu pakietu MS Office (Word i Excel), PŁATNIK - ZUS
 • znajomość programów Integra, Enova - będzie dodatkowym atutem

Mile widziane

 • wszelkie uprawnienia podnoszące kwalifikacje pracownika

Oferujemy

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (um. o pracę, stałe godziny pracy, praca od pon. do pt.)
 • odpowiedzialne stanowisko dające szansę na rozwój kariery zawodowej
 • przyjazną atmosferę
 • pracę w miłym młodym, ambitnym zespole
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • ambitne i rozwijające zadania
Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@nadziejarodzinie.org.pl z dodaniem poniższej klauzuli:

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, tel.: 607150119, email: zaz.smaczek@wp.pl moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa/ Księgowy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Załączniki: Klauzula informacyjna