Aktualne oferty pracy

Psycholog

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z os. starszymi i niepełnosprawnymi
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Pedagog

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z os. starszymi i niepełnosprawnymi
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Pracownik socjalny

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie na stanowisku mającym kontakt bezpośredni z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Minimum 3 miesięczne w pracy z osobami starszymi niepełnosprawnymi, a także osobami wykluczonymi społecznie
 • Znajomość Ustawy z dnia 12 marca 2004 o Pomocy Społecznej
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawnie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Znajomość ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o Ochronie Zdrowia Psychicznego z późn. zm.
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Instruktor terapii zajęciowej

 • Wykształcenie średnie
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie na stanowisku mającym kontakt bezpośredni
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzeniu treningów zachowań społecznych
 • Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji terapeuty zajęciowego
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Opiekun / Asystent osoby niepełnosprawnej

 • Wykształcenie średnie
 • Ukończenie szkolenia bądź kursu z zakresu pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie na stanowisku mającym kontakt bezpośredni
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Fizjoterapeuta

 • Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie na stanowisku mającym kontakt bezpośredni z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Pielęgniarka

 • Prawo do wykonywania zawodu
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie na stanowisku mającym kontakt bezpośredni z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • Minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,
 • Dobra znajomość obsługi komputera i istotnych w pracy programów komputerowych

Kierowca / Opiekun

 • Prawo Jazdy kategorii B,
 • Wykształcenie średnie
 • Przeszkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami
 • Znajomość potrzeb i ograniczeń osób starszych,
 • Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach,
 • Empatia i otwartość na drugiego człowieka,
 • Zrozumienie wobec trudności doświadczanych przez osoby w wieku podeszłym oraz osoby z niepełnosprawnością,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikatywność,
 • Umiejętności niezbędne do aktywizacji i motywowania w podejmowanych czynnościach przez Uczestników Placówki,

Pracownik sprzątający

 • duże poczucie estetyki,
 • dokładność,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie,
 • obowiązkowością
 • dobra kondycja fizyczna
 • brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czynności pomieszczeń