Projekt „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Pińczów

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2012 r zakończyła się realizacja projektu. W działaniach projektowych wzięło udział ogółem 35 osób - bezrobotnych mieszkańców gminy Pińczów w wieku powyżej 50 roku życia. Wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte.ZMIANA TERMINU DYŻURU PRAWNIKA

Dyżur prawnika odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r w tych samych godzinach i miejscu.OSTATNI DYŻUR PRAWNY

Pragniemy poinformować, iż ostatni dyżur prawny w ramach projektu odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie w dniu 25 kwietnia 2012 r w godzinach 16.30- 18.30. Serdecznie zapraszamy.WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Informujemy, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r o godz. 16.30 rozpoczniemy ostatnie spotkanie dla 3 grupy z zakresu warsztatów przedsiębiorczości. Warsztaty odbędą się jak dotychczas w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Serdecznie zapraszamy.WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W 13 marca 2012 r o godz. 15.30- 18.30 odbędzie się III tura warsztatów z zakresu przedsiębiorczości. Warsztaty realizowane są w gimnazjum nr 2 w Pińczowie, przy ul. 1-go Maja 5a. Serdecznie zapraszamy. Więcej...


DYŻURY PRAWNIKA W GIMNAZJUM NR 2 W PIŃCZOWIE PRZY UL. 1-GO MAJA 5A W M-CU LUTY- MARZEC 2012:
 • 22.02.2012 w godz. 16.30-19.45
 • 28.02.2012 w godz. 16.30-19.45
 • 14.03.2012 w godz. 16.30-19.45
 • 28.03.2012 w godz. 16.30-19.45I TURA: Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 16, 22 listopada 2011 r odbędzie się I tura Warsztatów z zakresu przedsiębiorczości. Warsztaty odbędą się w Gimnazjum nr 2 przy ul.1-go Maja 5a w Pińczowie (świetlica szkoły ) w godzinach 16.00 do 20.00.

Mające na celu podniesienie umiejętności w obszarze podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Więcej...


Zagadnienia:
 • procedura rejestracyjna
 • rozliczenia z US
 • wybór form opodatkowania
 • podatek od towarów i usług VAT
 • księgowość firmy
 • wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników)
 • sporządzanie biznesplanów
Warsztaty skierowane są do osób powyżej 50 roku życia , bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Pińczów.

Warsztaty odbędą się w dniach 16,22 listopada 2011r. w godzinach 16.00 do 20.00 w Gimnazjum nr 2 , przy ul. 1-go Maja 5a (świetlica szkolna)

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, numer telefonu 041 366 94 04 (p. Agnieszka Kowalczyk)WARSZTATY Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU 1-5 LAT

W dniach 25, 28 listopada 2011 r. odbędą się warsztaty z zakresu opieki nad dzieckiem w wieku 1-5 lat.

Warsztaty odbędą się w Gimnazjum nr 2 przy ul.1-go Maja 5a w Pińczowie (świetlica szkoły ) w godzinach 16.00 do 20.00.

Mające na celu dostarczenie gruntownej wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem. Więcej...


Zagadnienia:
 • związane z psychologią rozwojową dziecka
 • pielęgnacją
 • odżywianiem
 • propozycje zajęć plastyczno-konstrukcyjnych
 • podstawy profilaktyki logopedycznej
 • bezpieczeństwo
 • pierwsza pomoc
 • przygotowanie do rozmowy z rodzicem(pracodawcą)
Warsztaty skierowane są do osób powyżej 50 roku życia , bezrobotnych , zamieszkałych na terenie gminy Pińczów.

Warsztaty odbędą się w Gimnazjum nr 2 przy ul.1-go Maja 5a w Pińczowie (świetlica szkoły ) w godzinach 16.00 do 20.00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, numer telefonu 041 366 94 04 (p. Agnieszka Kowalczyk)I TURA SZKOLENIA Z ZAKRESU MOTYWACJI

W dniu 28 października 2011 r o godz. 16.00 w Klubie Wolna Strefa w Podłężu odbędzie się I tura szkolenia z zakresu motywacji w ramach projektu "Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów współfinansowanego z EFSu.

Szkolenie skierowane jest do osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Pińczów. Więcej...


Warunkiem przystąpienia do udziału w szkoleniu jest :
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie
 • zaświadczenia/oświadczenie dot. posiadania statusu bezrobotnego
Szczegółowe informacje

Agnieszka Kowalczyk
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 04
e-mail: a.kowalczyk@nadziejarodzinie.org.pl
nadziejarodzinie.org.plSZKOLENIA Z ZAKRESU MOTYWACJI

Mające na celu podniesienie motywacji uczestników do podjęcia zatrudnienia, podniesienia swoich kwalifikacji .

Zagadnienie: Więcej...
 • etyka pracy
 • autoprezentacja
 • komunikacja międzyludzka
 • asertywność
 • umiejętności negocjacyjne
 • erystyka
 • obrona przed manipulacją
 • efektywne zarządzanie czasem
 • radzenie sobie z problemami w miejscu pracy
 • umiejętności poszukiwania pracy(prowadzenie rozmów z pracodawcami, utrzymanie zatrudnienia)
 • bilans predyspozycji zawodowych
 • aktywne formy zachowań na rynku pracy
 • umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych
 • sposoby poszukiwania pracy –praktyczne wskazówki ,porady
 • modyfikacja własnych możliwości do potrzeb rynku pracy
 • wiedza o współczesnym rynku pracy
 • wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania pracy

2 grupy po 6 osób(łącznie 12 osób)
Czas trwania październik 2011- kwiecień 2012
Łączna ilość godzin 32Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie informuje, że w ramach projektu od 01 października 2011 r do 30 kwietnia 2012 r .przy ulicy Klasztornej 28 w Pińczowie będą prowadzone dyżury prawnicze.


Dyżury prawnicze

Informujemy , iż od 12.10.2011 roku dyżury prawnicze będą udzielane ul. Klasztorna 28 , 28-400 Pińczów , w lokalu należącym do Zgromadzenia Zakonnego Ojców Franciszkanów:

Dyżury będą realizowane w każdą środę w godzinach 17.00 do 19.20
Więcej...

Mieszkańcy gminy Pińczów będą mogli skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa prawnego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest :

wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektuProjekt realizowany na podstawie umowy
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego