Placówki w ramach Stowarzyszenia i realizowane działania:
 • Zakład Aktywności Zawodowej
 • Realizowane projekty
 • Usługi transportowe
 • NZOZ Nadzieja Rodzinie
 • Kluby Wolna Strefa i Młoda Strefa
  Placówki w ramach Fundacji
  i realizowane działania:
 • Realizowane projekty
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Catering
  Placówki w ramach NZOZu i realizowane działania:
 • Poradnia ds. Uzależnień
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Specjalistyczna
 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
 • Profilaktyka HIV
  Kluby "Wolna Strefa":
 • Krakowska
 • Naruszewicza
 • Karczówkowska
 • Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • Przededworze
 • Sędziejowice
 • Celiny
 • Grzymałków
 • Szyszczyce
 • Kostomłoty
 • Podłęże
 • Skrzelczyce
 • Pierzchnica
  Kluby "Młoda Strefa":
 • Na Stoku
 • Oboźna
  Pozostałe aktywności
 • Radio "Wolna Strefa"
 • Liga Wolnych Stref